Baptisten?

Baptisme is ontstaan in de 15e eeuw. Een groep Engelse vluchtelingen onder leiding van John Smyth liet zich dopen in Amsterdam waar zij de eerste baptistengemeente vormden. Later is het baptisme in Amerika flink gegroeid en is het in de 19e eeuw via Duitsland de Drentse veenkoloniën weer in Nederland binnengekomen.

 

Baptistengemeenten hebben een aantal kenmerken:

Ze zijn congregationalistisch: de ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de gemeente. Leden bepalen (vaak in het proces samen met de vrienden) de koers van de gemeente en nemen samen belangrijke beslissingen. Dit willen we doen in afhankelijkheid van Gods Geest.

Gemeente van gelovigen en doop van gelovigen. Baptisten geloven dat het bijbels is om je te laten dopen op het moment dat je tot geloof komt. Daarom worden bij ons geen baby’s en kleine kinderen gedoopt. In de bijbel lezen we dat mensen door de doop toegevoegd worden aan de gemeente. Je kunt bij baptisten dus alleen lid worden als je op belijdenis van je geloof door onderdompeling gedoopt bent. Naast leden kennen we ook veel vrienden. Zij zijn voor ons ook erg waardevol en vaak ook heel actief in de gemeente.

De bijbel heeft gezag. De baptistengemeente Enschede wil in haar doen en laten midden in deze tijd staan. De bijbel heeft echt aan gezag niets ingeboet. We geloven dat de bijbel het geopenbaarde woord van God is waarin we worden uitgenodigd om te leven met God, dankzij het offer dat Jezus voor ons bracht. Dat evangelie is voor iedereen beschikbaar.