Verenigingen

De kinderen van 0 tot 4 jaar oud zijn van harte welkom bij de crèche. Voorafgaand aan de dienst kun je je kind naar de crèche brengen. Je vindt de crèche in de tweede ruimte aan de linkerkant in de lange gang, vlak voor de keuken. De kinderen worden liefdevol opgevangen en verzorgd.  In de crèche noteren we de naam van je kind en eventuele bijzonderheden.

Zondagsschool Biblebap: elk kind is welkom!

 

Vanaf 4 jaar, als je in groep 1 zit, mag je naar de Biblebap. De zondagsschool is
verdeeld in drie groepen:

  • – De jongste groep (groep 1 t/m 3)
  • – De middelste groep (groep 4 t/m 5)
  • – De oudste groep (groep 6 t/m 8)

 

Alle kinderen gaan eerst met hun ouders naar de dienst. Vooraan staan bankjes waar de kinderen kunnen zitten tot het kindermoment. Daarna gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte.

De jeugdgroep van 12 tot 16-jarigen komt om de zondag bij elkaar van 18.30—20.30 uur in ons kerkgebouw. De ene keer behandelen we een thema, de andere keer doen we leuke dingen zoals samen koken, zwemmen, sinterkerst vieren. Wij nodigen je van harte uit om bij ons te komen kijken.

Jeugd 16 tot 22 jaar: Connect to be Connected

 

Onze jeugdgroep komt één keer per twee weken bij elkaar in ons kerkgebouw. Om te ontmoeten, vrienden te maken en God te leren kennen op je eigen manier. Je mag zijn wie je bent en vinden wat je vindt. om mooie gesprekken op gang te krijgen, eten we samen, nodigen we gasten uit die wat bijzonders te vertellen hebben en veel meer.

 

Wij nodigen je van harte uit. Wees vooral welkom!!

De Vrouwenvereniging Trefpunt is een zelfstandig onderdeel van Baptistengemeente Enschede. Onze vereniging bestaat al sinds 1945.

 

Momenteel hebben wij 28 leden. Wij komen 2-wekelijks, op de woensdagavond in de even weken bij elkaar. De verenigingsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

 

Wat doen wij zoal?

Wij beginnen de avond met een inleiding naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Elke avond is weer anders, de ene avond hebben wij bijvoorbeeld een spel, een andere avond houden wij een quiz. Er zijn ook avonden dat we samen andere leuke, ontspannende dingen doen zoals bloemschikken etc. Ook nodigen wij wel eens een gastspreker uit. Jaarlijks houden wij een rommelmarkt en een stamppottenbuffet. Hiervoor loopt een groot deel van de buurt uit. Zo proberen wij op een eenvoudige manier iets voor God te doen.

In onze gemeente werken we met kringen. Daar delen we lief en leed met elkaar, doen we samen de bijbel open, bidden we en bespreken we belangrijke onderwerpen die in de gemeente leven. Onze kringen staan altijd open voor nieuwe mensen en je kunt op ieder moment instappen.
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen Martine Brinks (martinebrinks@gmail.com)

De diensten worden over het algemeen begeleid door een band of piano. 

Daarnaast is er een aantal zondagen begeleiding van Benediction en de Bazuin. 

Het Christelijk Fanfareorkest is sterk verbonden met de Baptistengemeente Enschede. Het korps werd in 1946 opgericht door de dominee en was onderdeel van de kerkelijke gemeente. De muzikanten werden destijds gerekruteerd uit de eigen gemeenschap. De blaasmuziek ondersteunde meerdere keren per maand de samenzang in de erediensten en de muzikanten werden opgetrommeld om evangelisatiebijeenkomsten op straat extra cachet te geven.

Meer informatie vindt u op: www.bazuin-enschede.nl