Activiteiten

Nu de kabinetsmaatregelen tegen  verspreiding van het coronavirus zijn versoepeld, starten we langzaam onze  activiteiten in ons kerkgebouw ook weer op. 
Iedere week zijn een aantal vaste activiteiten in onze kerkgebouw, waaronder:

 

  • Maandag 19:30 uur | kring XL (oneven weken) en 20:30 uur Blackgospelkoor Benediction;
  • Dinsdag 20:00 uur | kring XL (oneven weken);
  • Woensdag 19:30 uur | Zusterhulp (even weken);
  • Donderdag 20:00 uur | Kring XL (even weken) en 20:00 uur Fanfareorkest de Bazuin.

 

Kringen XL zijn grotere kringen tot maximaal 30 mensen die samenkomen rondom een bijbels thema. Er wordt gezamenlijk geopend, naar een inleiding gekeken en afgesloten. De gesprekken vinden plaats in kleinere groepen.

 Naast de kringen XL zijn er ook diverse kleinere kringen actief die bij mensen thuis samenkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Cammeraat (w.cammeraat@ziggo.nl).