Activiteiten

Nu de kabinetsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn versoepeld, starten we langzaam onze activiteiten in ons kerkgebouw ook weer op.

Iedere week zijn een aantal vaste activiteiten in onze kerkgebouw, waaronder:

 

  • Maandag 19:30 uur | Kring XL (oneven weken)
  • Maandag 19:45 uur | Blackgospelkoor Benediction
  • Dinsdag 20:00 uur | Kring XL (oneven weken)
  • Woensdag 19:30 uur | Zusterhulp (even weken)
  • Donderdag 20:00 uur | Kring XL (even weken)

Alphacursus

We bieden regelmatig een Alpha cursus aan. De Alpha cursus is een kennismaking met het geloof. Voel je welkom als je nog weinig weet over het geloof en wat dit voor jou betekent. Maar ook voor mensen die al jaren naar de kerk gaan of zich al verbonden met God kan het fijn zijn om de Alphacursus (nog eens) te volgen.

Kringen

Kringen XL zijn grotere kringen tot maximaal 30 mensen die samenkomen rondom een bijbels thema. Er wordt gezamenlijk geopend, naar een inleiding gekeken en afgesloten. De gesprekken vinden plaats in kleinere groepen.

 Naast de kringen XL zijn er ook diverse kleinere kringen actief die bij mensen thuis samenkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Cammeraat (w.cammeraat@ziggo.nl).

Themadiensten

Elke week heeft de dienst een ander thema. Tijdens bijvoorbeeld de Paascyclus en Kerst wordt er extra uitgepakt en dan zijn er ook vaak extra diensten. Voel je welkom of deze feesten te beleven vanuit ons gemeentegebouw!

Startzondag

Elk jaar starten wij ‘het seizoen’ met een zogenoemde Startzondag. Deze dag vieren wij (indien mogelijk) op locatie Kroese Danne en vindt plaats na de zomervakantie, vaak begin september. Het is fijn om elkaar buiten te ontmoeten na een zomerperiode. De Startzondag wordt ingevuld met een dienst waar het jaarthema bekend wordt gemaakt en daarna volgt een lunch en de mogelijkheid om een activiteit te volgen indien gewenst.

Rond de zomerperiode wordt er meer informatie over de Startzondag gedeeld en komt ook de aanmeldmogelijkheid online.